Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи

Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага

 

Р Е Ф Е Р Е Н Ц Е

Стамбена задруга „ПРОСТОР“ основана је на Оснивачкој скупштини одржаној 19. новембра 1959. године, и уписана је у регистар надлежног суда у Београду 22. јуна 1960. године. Седиште Задругеје у Београду у улици Светозара Марковића 8b.
Основна делатност Стамбене задруге „Простор“ је организација изградње и изградња стамбених објеката, пословног и гаражног простора. Под изградњом стамбеног, пословног и гаражног простора подразумева се:

прибављање грађевинског земљишта;
припремање и комунално опремање земљишта ради привођења
земљишта
намени (расељавање и изградња инфраструктурне мреже);
пројектовање;
грађење и надзор над грађењем и
одржавање изграђених објеката у гарантном року.


ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ
ОБЈЕКТИ У ИЗГРАДЊИ

 


 

 

[ врх стране ]


© 2010 Стамбена задруга „Простор“, адреса Светозара Марковића бр. 8б., 11000 Београд; тел:+ 381 11 32 41 269,
факс + 381 11 32 34 666; email: szprostor@gmail.com