Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи


Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага
 
 

 

Стамбена задруга „ПРОСТОР“

Стамбена задруга „ПРОСТОР“ основана је на Оснивачкој скупштини одржаној 19. новембра 1959. године, и уписана је у регистар надлежног суда у Београду 22. јуна 1960. године. Седиште Задруге је у Београду у улици Светозара Марковића 8b.
Основна делатност Стамбене задруге „Простор“ је организација изградње и изградња стамбених објеката, пословног и гаражног простора. Под изградњом стамбеног, пословног и гаражног простора подразумева се:

   прибављање грађевинског земљишта;
   припремање и комунално опремање земљишта ради привођења      
земљишта    
намени (расељава ње и изградња инфраструктурне мреже);
  пројектовање;
  грађење и надзор над грађењем и
  одржавање изграђених објеката у гарантном року.

 
 

© 2010 Стамбена задруга „Простор“, адреса Светозара Марковића бр. 8б., 11000 Београд; тел:+ 381 11 32 41 269,
факс + 381 11 32 34 666; email: szprostor@gmail.com