Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи

Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага
 

КАТАЛОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - МЕТОХИЈСКА 30

СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, УЛИЦА МЕТОХИЈСКА 30


 Преглед понуђених станова и локала по спратовима

клик за увећање

 

 

 

Преглед понуђених станова по спратовима.

Кликом на Детаљно, добија се детаљни опис стана.

Преглед СВИХ СТАНОВА - СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, МЕТОХИЈСКА 30

Преглед СВИХ ЛОКАЛА - СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, МЕТОХИЈСКА 30

Преглед станова по спратовима можете добити кликом на број спрата на доњој слици

 

кликни за план петог спрата

        стан број: 24
 површина: 92.71
      купљен 

детаљно о стану

         стан број: 25
 површина: 67.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 26
 површина: 62.85
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 27
 површина: 46.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 28
 површина: 27.54
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план четвртог спрата

        стан број: 19
 површина: 92.71
      купљен 

детаљно о стану

         стан број: 20
 површина: 67.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 21
 површина: 62.84
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 22
 површина: 46.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 23
 површина: 27.54
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план трећег спрата

        стан број: 13
 површина: 46.71
      купљен 

детаљно о стану

         стан број: 14
 површина: 46.44
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 15
 површина: 67.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 16
 површина: 62.85
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 17
 површина: 46.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 18
 површина: 27.54
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план другог спрата

        стан број: 7
 површина: 46.71
      купљен 

детаљно о стану

         стан број: 8
 површина: 46.44
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 9
 површина: 67.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 10
 површина: 62.85
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 11
 површина: 46.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 12
 површина: 27.54
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план првог спрата

        стан број: 1
  површина: 44.49
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 2
  површина: 44.35
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 3
  површина: 65.36
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 4
  површина: 62.85
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 5
  површина: 46.32
      купљен 

детаљно о стану

        стан број: 6
  површина: 27.54
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план приземља

Пословни
простор 1

  површина: 45.37
      за продају 

детаљан опис

 

Пословни
простор 2

  површина: 36.29
      за продају 

детаљан опис

 

Пословни
простор 3

  површина: 40.58
      за продају 

детаљан опис

 

Пословни
простор 4

  површина: 23.94
      за продају 

детаљан опис

 

Пословни
простор 5

  површина: 37.38
      за продају 

детаљан опис

 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч К Е      К А Р А К Т Е Р И С Т И К Е

 

  1. Функција

Објекат је у функционалном смислу стамбено-пословни са подземним гаражама на два нивоа, локалима у приземљу и 28 стамбених јединица на спратовима. Послово-стамбени објекат је пројектован на 8 етажа, 2 подземне и 6 надземних са приступом из Метохијске и Грочанске улице.

Главни улаз у објекат је из Метохијске улице. Метохијска и Грочанска улица су повезане пешачком комуникацијом преко отвореног платоа у приземљу, и уређеног озелењеног крова гараже. Оба нивоа гараже су повезана директном лифт везом са стамнбеним делом објекта и помочним степеништем које
води до приземља. Главно степениште је осветљено и природно проветрено.
Колски приступ гаражном простору је обезбеђен преко рамни из Грочанске улице.
У приземљу су локали и главни улаз у објекат.
Стамбене јединице су оријентисане једнострано, ка Метохијској или Грочанској улици.

2. Обликовање

 

Основа објекта је издужена са правоуганом фасадном равни према Метохијској улици и каскадираном фасадом према Грочанској улици.
Отвори на фасадама су уједначени и правилни.
Приземље објекта је увучено у односу на регулацију.
Кров гараже је уређен, са стазама и кровним баштама намењеним за одмор.

  1. Конструкција

Конструктивни систем се базира на носећим армиранобетонским стубовима, армиранобетонским зидним платнима и пуним армиранобетонским плочама d=20cm.
Укрућења су изведена хоризонталним и вертикалним АБ серкла жима и гредама.
Међуспратна конструкција је пуна АБ плоча дебљине d=20cm.
Конструкција крова је изведена коса и равна армиранобетонска плоча дебљине d=20cm.
Конструкција крова је изведена коса и равна армиранобетонска плоча дебљине d=20cm, преко које се ослања дрвена кровна конструкција у висини од 24 cm.
Кров је кос , вишеводан, са две нагибне равни од 12° и 22°.с

  1. Материјализација

Фасада је малтерисана танкослојним малтером са завршном обрадом од фасадног акрилног малтера.
Објекат је у потпуности термички заштићен. У фасадним зидовима који  су малтерисани предвиђене су тврде плоче минералне вуне d=12cm преко којих се наноси фасадна облога из више премаза.
Кровни покривач је раван пластифицирани алуминијумски лим. Кров је термоизолован плочама минералне вуне d=24cm.
Фасадни отвори у становима су од 6-коморних PVC профила са квалитетним оковом и испуном од нискоемисионог стакла пуњено аргоном.

  1. Обрада станова

Подови у становима су звучно и термички изоловани.
Сходно намени просторије подна облога је храстов паркет I класе или керамика I класе у кухињи и купатилу.
На терасама, завршна обрада пода је од гранитне керамике.
Зидови су финално обрађени малтерисањем са глетовањем и бојени полудисперзивним бојама, осим у кухињама и купатилима где су предвиђене керамичке плочице.
У кухињама зидови се облажу керамичким плочицама до висине h=150cm без хидроизолације, док се у купатилима зидови облажу до пуне висине са хидроизолацијом која се повија уз зид од 30 cm до 90 cm  у зависности од зоне купатила.

Зидови према ходнику и степенишном простору су изоловани тврдим плочама минералне вуне d=8cm и заштитом од цементног малтера d= 3cm на рабиц мрежи.
Обрада плафона је класична – малтерисана, док је у купатилима предвиђен спуштен плафон од влаго-отпорних гипс-картонских плоча на потконструкцији.

  1. Опрема станова

ДНЕВНЕ СОБЕ – У свим становима предвиђени су клима уређаји у склопу дневне зоне капацитета према прорачуну. У четворособним  становима је предвиђена уградња две клима јединице.
КУПАТИЛА-  У зависности од величине стана уграђује се узидана акрилна када или туш кабина са стакленим параваном. У оба случаја, предвиђен је умиваоник  од санитарне керамике I класе са једноручном батеријом за топлу и хладну воду. Такође, у зависности од величине стана уграђује се бојлер од 50 lit.  односно 80 lit. Мокри чворови су опремљени уградним водокотлићима “Geberit” са комзолном  шољом од керамике. Већи станови поред wc шоље поседују и биде.

WC – Предвиђа се у већим становима и од уграђене опреме садржи керамичку конзолну wc шољу, уграђени водокотлић и мањи умиваоник.
ОСТАВЕ(ПЕРИОНИЦА) – Предвиђене су у већим становима и опремљене су прикључцима за машину за прање и сушење веша, као и бојлерима за снабдевање купатила топлом водом.

 

7. Опрема локала


Подови су термички изоловани са завршном обрадом од гранитне керамике.
У склопу сваког локала налази се мокри чвор који је опремљен керамичком конзолном wc шољом, уградним водокотлићем „Geberit“ и керамичким умиваоником.
Улази у локале су у склопу великих излога од алуминијсумских профила са термо прекидом и испуном од нискоемисионог стакла.
Зидови су финално обрађени малтерисањем са глетовањем и бојени полудисперзивним бојама, осим у мокром чвору где се зидови облажу керамичким плочицама до пуне висине са хидроизолацијом која се повија уз зид 20 cm.
Плафон је спуштен, са гипс-картонских плоча на потконструкцији.

Oснова подрума-гараже

 

ПОДРУМ -1

 

 

ПОДРУМ -2 (гаража I део)

 

ПОДРУМ -2 (гаража II део)

 

Локација

 

 

 

 

 

© 2010 Стамбена задруга „Простор“, адреса Светозара Марковића бр. 8б., 11000 Београд; тел:+ 381 11 32 41 269,
факс + 381 11 32 34 666; email: szprostor@gmail.com