Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи

Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага
 

КАТАЛОГ - СМИЉАНИЋЕВА 27

СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,УЛИЦА СМИЉАНИЋЕВА 27

Преузми документ: Каталог свих станова, улица Смиљанићева 27 ()

 Преглед понуђених станова по спратовима

 

Преглед понуђених станова по спратовима. Кликом на Детаљно, добија се детаљни опис стана.

Преглед СВИХ СТАНОВА - СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,УЛИЦА СМИЉАНИЋЕВА 27

Преглед станова по спратовима можете добити кликом на број спрата на доњој слици


ПОВУЧЕНИ СПРАТ 2

  стан број: 11
 површина: 162.99
      купљен 

детаљно о стану
 
ПОВУЧЕНИ СПРАТ 1

  стан број: 9
 површина: 104.28
      купљен 

детаљно о стану

  стан број: 10
  површина: 117.53
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план четвртог спрата

  стан број: 7
 површина: 109.97
      купљен 

детаљно о стану

  стан број: 8
 површина: 123.73
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план трећег спрата

  стан број: 5
 површина: 109.97
      купљен 

детаљно о стану

  стан број: 6
 површина: 123.73
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план другог спрата

  стан број: 3
  површина: 110.54
      купљен 

детаљно о стану


  стан број: 4
  површина: 123.73
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план првог спрата


  стан број: 1
  површина: 110.54
      купљен 

детаљно о стану


  стан број: 2
  површина: 123.73
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план приземља


Пословни апартман

површина: 64.69
      купљен
 

детаљно о стану
 

 

 

Т Е Х Н И Ч К Е      К А Р А К Т Е Р И С Т И К Е

 

  1. Функција

Објекат је у функционалном смислу стамбено-пословни са подземном гаражом на четири међу-нивоа, пословним апартманом у приземљу и 11 стамбених јединица на спратовима. Пословно - стамбени објекат је пројектован на 9 етажа, 2 подземне и 7 надземних са приступом из Смиљанићеве улице.
Улаз у стамбени део и гаражу је преко наткривеног трема у приземљу. Пословни апартман поседује директан приступ са улице, као и из улазног хола.
Гаража је пројектована у четири међу-нивоа који су међусобно повезани колским рампама, а веза корисника са становима је омогућена лифтом и помоћним степеништем.
Кров гараже је уређен и намењен за одмор станара, са поплочаним и озелењеним површинама.
Улаз у стамбени део је позициониран централно, са пространим улазним холом, степеништем и лифтом који повезују све надземне етаже. Степениште је природно осветљено и вентилирано преко прозора на последњој етажи.
Све стамбене јединице су оријентисане двострано, са по два стана на свакој етажи, осим на последњем спрату, где је формиран стан типа „пентхоусе“. Станови су јасно зонирани на дневну и ноћну зону која је раздвојена сервисно-санитарним блоком. Дневне зоне су већим делом оријентисане ка миром дворишту са приступом пространим терасама. На повученим спратовима, станови поседују кровне терасе које су двострано оријентисане.
Сви станови су опремљени са два или више купатила. Велика купатила се налазе у склопу велике спаваће собе и заједно чине „мастер блок“, док су мала купатила са приступом из ходника и намењени су корисницима мањих спаваћих соба. Сви станови осим оних на повученим спратовима поседују и издвојену просторију са прикључцима за машину за прање и сушење веша.

 

  1. Конструкција

Конструктивни систем се базира на носећим армиранобетонским стубовима, армиранобетонским зидним платнима и пуним армиранобетонским плочама d=20cm са испуном од гитер блока. Укрућења су изведена са хоризонталним и вертикалним АБ серклажима и гредама. 
Конструкција крова је се састоји из равних и косих армиранобетонских плоча дебљине d=20cm.

 

  1. Материјализација

Фасада ка Смиљанићевој улици је вентилисана, са облогом од природног камена у два тона. Завршна обрада дворишне фасаде је танкослојни малтер са завршном обрадом од фасадног акрилног малтера.
Објекат је у потпуности термички заштићен. Зидови у вентилисаном склопу су изоловани тврдим плочама минералне вуне d=12cm, а фасадним зидовима који су малетрисани предвиђене су тврде плоче минералне вуне d=14cm преко којих се наноси фасадна облога из више премаза.
Кровни покривач је раван пластифицирани алуминијумски лим. Кров је термоизолован плочама минералне вуне d=24cm, а кровне терасе на повученим спратовима плочама XPS-а дебљине 24cm.
Фасадни отвори у свим становима су од пластифицираних алуинијумских профила са квалитетним оковом и испуном од нискоемисионог стакла пуњено аргоном.
Сви станови су адекватно звучно и термички изоловани према суседима и заједничким просторијама.
Обрада подова улазног хола, степеништа и подеста је од плоча природног камена, док је у помоћном степеништу и комуникацијама унутар гараже предвиђена гранитна керамика. Обрада зидова заједничких простора је малтерисање, завршно са глетовањем и дисперзивном бојом.

  1. Обрада станова


Подови у становима су звучно и термички изоловани.
Сходно намени просторије подна облога је храстов паркет I класе или керамика I класе у кухињи и купатилу.<br>
На терасама, завршна обрада пода је од гранитне керамике.
Зидови су финално обрађени малтерисањем са глетовањем и бојени полудисперзивним бојама, осим у кухињама и купатилима где су предвиђене керамичке плочице.
У кухињама зидови се облажу керамичким плочицама до висине h=150cm без хидроизолације, док се у купатилима зидови облажу до пуне висине са хидроизолацијом која се повија уз зид од 30 cm до 90 cm у зависности од зоне купатила.
Зидови према ходнику и степенишном простору су изоловани тврдим плочама минералне вуне d=8cm и заштитом од цементног малтера d= 3cm на рабиц мрежи.
Обрада плафона је класична – малтерисана, док је у купатилима предвиђен спуштен плафон од влаго-отпорних гипс-картонских плоча на потконструкцији.


  1. Oпрема станова

У свим становима предвиђени су мулти-сплит клима уређаји са унутрашњим јединицама у свим зонама/просторијама капацитета према прорачуну. Ради мањег оптерећења система, свака спољна јединица покрива не више од три унутрашње јединице.
Све просторије су опремљене оптималним бројем утичница, као и прикључцима на КДС, фиксну телефонију и оптички вод у модуларним склоповима једног од реномираних светских произвођача.
Контрола подизања спољних и унутрашњих ролетни је преко зидних прекидача.
Грејање је централно са алуминијумским грејним телима.

КУПАТИЛА - Велика купатила су опремљена узиданом акрилном кадом високог квалитета, уградним водокотлићима “Geberit” са конзолном WC шољом од керамике I класе и бидеом, као и широким умиваоником са две једноручне славине.
Мала купатила поседују туш простор у нивоу пода са подном линијском решетком реномираног произвођача са стакленим параваном. Такође, предвиђен је умиваоник од санитарне керамике I класе са једноручном батеријом за топлу и хладну воду и уградни водокотлић “Geberit” са конзолном wc шољом од керамике I класе.

WC– Засебан тоалет је предвиђен у становима 01 и 03 и од уградне опреме садржи керамичку конзолну WC шољу, уградни водокотлић “Geberit” и мањи умиваоник.

ОСТАВЕ(ПЕРИОНИЦА)– Предвиђене су у већим становима и опремљене су прикључцима за машину за прање и сушење веша, као и бојлерима за снабдевање купатила топлом водом.

 

  1. Опрема пословног апартмана

Подови пословног апартмана су термички изоловани са завршном обрадом од масивног храстовог паркета I класе и гранитне керамике у мокром чвору и приручној кухињи.
Мокри чвор који је опремљен керамичком конзолном wc шољом, уградним водокотлићем “Geberit”
Зидови су финално обрађени малтерисањем са глетовањем и бојени полудисперзивним бојама, осим у мокром чвору где се зидови облажу керамичким плочицама до пуне висине.
Плафон је спуштен, од гипс-картонских плоча на потконструкцији.
Сва остала опрема је као у становима.

 

 

 

Oснова подрума-гараже

Подрум -1 / Ниво I и Ниво II

 

 

 

Подрум -1 / Ниво III и Ниво IV

 

 

 

Локација