Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи

Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага
 

КАТАЛОГ - ГРОЧАНСКА 25

СТАМБЕНO-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ,УЛИЦА ГРОЧАНСКА 27

Преузми документ: Каталог свих станова, улица Грочанска25 ()

 Преглед понуђених станова по спратовима

 

Преглед понуђених станова по спратовима. Кликом на Детаљно, добија се детаљни опис стана.

Преглед СВИХ СТАНОВА - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, УЛИЦА ГРОЧАНСКА 25

Преглед станова по спратовима можете добити кликом на број спрата на доњој слици


  стан број: 18
 површина: 138.21
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план четвртог спрата

  

стан број: 16
 површина: 91.07
      купљен 

детаљно о стану

  

стан број: 17
 површина: 66.75
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план четвртог спрата

  

стан број: 14
 површина: 94.96
      купљен 

детаљно о стану

  

стан број: 15
 површина: 68.46
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план четвртог спрата

  

стан број: 12
 површина: 94.96
      купљен 

детаљно о стану

  

стан број: 13
 површина: 68.46
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план трећег спрата

  

стан број: 9
 површина: 41.41
      купљен 

детаљно о стану

  

стан број: 10
 површина: 47.98
      купљен 

детаљно о стану

  

стан број: 11
 површина: 68.58
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план другог спрата


  
стан број: 6
  површина: 41.41
      купљен 

детаљно о стану

 

  стан број: 7
  површина: 47.98
      купљен 


детаљно о стану

 стан број: 8
  површина: 68.58
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план првог спрата


  стан број: 3
  површина: 41.41
      купљен 

детаљно о стану


  стан број: 4
  површина: 47.98
      купљен 

детаљно о стану


  стан број: 5
  површина: 68.58
      купљен 

детаљно о стану
 
кликни за план приземља

  

стан број: 1
  површина: 62.13
      купљен 

детаљно о стану

  

стан број: 2
  површина: 30.49
      купљен 

детаљно о стану

 

 

 

Т Е Х Н И Ч К Е      К А Р А К Т Е Р И С Т И К Е

 

  1. Функција

Објекат је у функционалном смислу стамбени са подземном гаражом на 9 етажа, 1 подземна и 8 надземних на којима се налази 20 гаражних места и 18 стамбених јединица.
Пешачки приступ објекту је из Грочанске улице директно са тротоара. Колски приступ гаражи је такође из Грочанске улице, и то рампом са падом од 15%, преко упуштеног ивичњака са ојачаним тротоаром. Гаража поседује 3 комфорна гаражна места у нивоу комуникације од којих је једно место намењено особама са инвалидитетом (3.7*4.8м2). Остала паркинг места су решена у систему за паркирање Веза између подземне гараже и надземног дела објекта је остварена лифтом ка свим етажама и степеништем које води до улазног хола у приземљу. Главно степениште је комфорно, природно осветљено и проветрено целом висином.
Приступ унутрашњем дворишту, поплочаном и озелењеном платоу је омогућен из заједничког простора у приземљу.
Мање стамбене јединице су једнострано оријентисане, ка улици или дворишту, док су све веће стамбене јединице са двостраном оријентацијом.

  1. Обликовање

Основа објекта је једноставна правоугаона са централним позиционираним степенишним језгром и лифтом. Приземље објекта је увучено у односу на регулацију, а међу-простор уређен поплочањем и ниским зеленилом у жардињерама. Главна фасада је третирана као снажан корпус са препуштеним балконима/лођама. Повлачење етаже је остварено ка улици у нивоу последње етаже и ка дворишту на последње две етаже. Отвори на фасадама су уједначени и правилни са ниским парапетом ка улици због боље осветљености просторија.

 

  1. Конструкција

Конструктивни систем се базира на носећим армирано-бетонским стубовима, зидним платнима и пуним армирано-бетонским плочама д=20цм. Укрућења су изведена са хоризонталним и вертикалним АБ серклажима и гредама. Све кровне конструкције су решене као пуне равне аб плоче д=20цм. Испуна на етажама изнад 1. спрата се врши
гитер-блоковима д=19цм.

  1. Материјализација


Фасада приземља ка улици је се облаже комбинацијом флисни клинкер опеке и природног камена. Глава фасадна раван изнад приземља је обложена флиснама клинкер опеке на одговарајућој подлози у пуној површини, док се остале фасаде завршно малтеришу танконслоним акрилним малтером.
Објекат је у потпуности термички заштићен. Фасаде објекта се облажу тврдим плочама минералне вуне д=12цм и припремају за завршну фасадну облогу, док се дилатациони зидови облажу минералном вуном д=10цм. Равни кровови изнад стамбених простора се изолују тврдим плочама екструдираног полистирена (XПС) д=24цм или плочама од полиизоциунирата (ПИР) у еквивалентном слоју.
Ка негрејаним унутрашњим просторијама као и између станова различитих корисника, предвиђена је изолација од полу-тврде минералне вуне д=8цм са облогом од двоструких гипс-картонских плоча на челичној подконструкцији.


  1. Oбрада станова

Подови у становима су звучно и термички изоловани у виду подних плоча минералне вуне или одговарајућих плоча XPS d=3cm.
Сходно намени просторије подна облога је храстов паркет прве класе или керамика прве класе у кухињи и мокрим чворовима. На терасама, завршна обрада пода је од гранитне керамике. Зидови су финално обрађени малтерисањем са глетовањем и бојени полудисперзивним бојама, осим у кухињама и купатилима где су предвиђене керамичке плочице. Зидови према становима других корисника су обложени двоструким гипс-картонским плочама на подконструкцији.
У кухињама зидови се облажу керамичким плочицама до висине h=150cm без хидроизолације, док се у купатилима зидови облажу до пуне висине са хидроизолацијом која се повија уз зид од 30 до 190cm у зависности од зоне купатила.
Обрада плафона је класична - малтерисана, док је у купатилима предвиђен спуштен плафон од влаго-отпорних гипс-картонских плоча на потконструкцији.
Спољашња столарија је од квалитетних вишекоморних ПВЦ прозора са квалитетним оковом. Унутрашња столарија је предвиђена од дупло-шперованих врата са дрвеном конструкцијом. Улазна врата у станове су сигурносна.

 

  1. Oпрема становаКУХИЊЕ - Све кухиње поседују припремљене инсталације за уградњу потребних уређаја и опреме. Предвиђен је довољан број прикључница за електричне апарате како у зони испод/иза кухињских елемената, тако и изнад радних површина.

КУПАТИЛА - У зависности од величине стана уграђује се назидна акрилна када или акрилна туш кабина са стакленим параваном. У оба случаја, предвиђена је батерија за топлу и хладну воду са ручним прибором. Припрема топле воде се врши електричним бојлерима запремине 80 лит. Водокотлићи су уградни типа "Геберит" са конзолном керамичка WC шоља и керамичким умиваоником.

WC– Предвиђа се у већим становима и од уграђене опреме садржи керамичку конзолну WC шољу, уградни водокотлић и мањи умиваоник

КЛИМАТИЗАЦИЈА – У свим становима предвиђена је уградња сплит система.

 

  1. Опрема у гаражи и заједничким просторијама

Улаз у гаражу је предвиђен кроз гаражна врата са даљинском контролом.
Предвиђено је опремање гараже и приземља објекта опремом за видео надзор као и интерфонским системом са контролом улаза у нивоу приземља.
Обекат је опремљен свим потребним инсталацијама за увођење кабловске или оптичке мреже.
У заједничким просторијама, ходницима, степенишном простору као и у улазном трему, предвиђена је ЛЕД расвета. У гаражи је предвиђена расвета одговарајућим флуо цевима

 

 

Oснова подрума-гараже


 

 

 

 

Локација