Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи

Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага

 

ИСТОРИЈАТ


Задруга је основана на оснивачкој Скупштини 19. новембра 1959. године и уписана је у регистар Окружног привредног суда у Београду, Решењем Фи. бр. 1000/60 од 22. јуна 1960. године.

У току свог пословања Задруга је усаглашавала своје пословање са:1) Законом о стамбеним задругама („Сл.гласник СР Србије“ бр. 22/73), што је Решењем Фи 523/75 од 21.03.1975. године, уписано у регистар Окружног привредног суда у Београду – регистарски уложак З-2106-00,

2) Законом о стамбеним задругама („Сл. гласник СР Србије“ бр. 39/77), што је Решењем Фи 5260/78, уписано у судски регистар Окружног привредног суда у Беогрду, регистарски уложак З-2-16-00,

3) Законом о задругама („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/90 и Законом о Задругама („Сл.гласник СР Србије“ бр. 57/89), што је Решењем Фи 9615/90, уписано у судски регистар Привредног суда у Београду, регистарски уложак 2-16-00.

4) Законом о задругама („Сл.лист СРЈ“ бр. 41/96), што је Решењем Фи ИВ – Фи- 10690/97 од 23.04.1998. године, уписано у судски регистар Привредног суда у Београду, регистарски уложак 2-16-00.

5) На основу Закона о регистрацији привредних субјеката ( Службени гласник РС бр. 55/04 ) Решењем Агенције за привредне субјекте БД. 10680/2005 од 06.05.2005. године, регистровано је превођење Задруге у Регистар привредних субјеката.


У Задругу се Самоуправним споразумом о удруживању бр. 1409 од 19.12.1977. године, удружила Стамбена задруга „Прогрес“ из Београда и ова промена је уписана у регистар Окружног привредног суда у Београду, Решењем Фи. бр. 753/78 од 14.02.1978. године.

 

 

[ врх стране ]


© 2010 Стамбена задруга „Простор“, адреса Светозара Марковића бр. 8б., 11000 Београд; тел:+ 381 11 32 41 269,
факс + 381 11 32 34 666; email: szprostor@gmail.com